Bọc răng sứ nguyên hàm giá bao nhiêu?

Bọc răng sứ nguyên hàm giá bao nhiêu?