Chỉnh Răng Hô

Có phải phục hình bọc răng sứ bao nhiêu chiếc cũng được?

Có phải phục hình bọc răng sứ bao nhiêu chiếc cũng được?

Quan niệm về nét đẹp của người Việt “ Hàm răng mái tóc là vóc con người” tuy đã từ rất xưa truyền lại đến nay thế nhưng quan niệm...